Natuurgebied Het Lutterzand

Adres
Lutterzandweg 12, 7587 LH De Lutte

Natuurgebied Het Lutterzand

Het Lutterzand is een uniek natuurgebied en voor zowel jong als oud een uitstekende pleisterplaats voor een dagje uit.

Het Lutterzand is het gehele jaar toegankelijk en je kunt er wandelen en fietsen op de daarvoor aangegeven paden. Ook de hond mag mee, mits die is aangelijnd.

HISTORIE Tot een van de meest specifieke gebieden langs het riviertje de Dinkel behoort het Lutterzand. De Dinkel vormt hier de grillige grens tussen lager gelegen stroomdalgraslanden en een uitgestrekt, hoger gelegen stuifzandgebied. De steile Dinkeloevers bieden hier een bron van informatie over de geschiedenis van het Dinkeldal vanaf de laatste ijstijd.

De laatste grote veranderingen in het landschap vonden rond 1700 plaats. In die tijd zijn woeste gronden, maar ook vruchtbare akker- en weidegronden, onder het stuifzand verdwenen. Als middel om verdere verstuivingen tegen de gaan zijn op de zandheuvels grove dennen geplant.

NATUURGEBIED Het Lutterzand is nu een afwisselend landschap met grillige vliegdennen, grote dennenbomen van verschillende leeftijden, jeneverbesstruwelen en heideveldjes. Karakteristieke vogels onderandere de buizerd, zwarte en bonte specht, staartmees, boomleeuwerik, nachtzwaluw, oeverzwaluw, de ijsvogel, aalscholver en andere vogels zijn daar waar te nemen.

DE DINKEL Tussen de landbouwgronden en het bosgebied van het Lutterzand kronkelt de Dinkel. De dinkel treedt bij grote waterafvoer in de regenperiodes regelmatig buiten haar oevers waardoor meer dan 400 ha grasland overstroomd. Daar waar de Dinkel een bocht van 180 graden maakt, in het hartje van het Lutterzand, ligt het bekendste stuk van het Lutterzand de "groene staart"...op zijn twents "Greun'n Stet"

OK

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in ons Cookiebeleid.