Tentoonstelling 'Cold Cases'

Resultaten opgravingen Plechelmusplein in tentoonstelling Palthe Huis

prijs
€ 4,00
locatie
Museum Het Palthe-Huis, Oldenzaal

In de tentoonstelling worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de opgraving van het Plechelmusplein toegelicht.

Naast gevonden skeletten en andere bodemvondsten wordt er veel aandacht besteed aan de verschillende onderzoeksmethoden en het DNA-onderzoek dat heeft plaatsgevonden.

In 2011-2012 heeft ADC ArcheoProjecten, in samenwerking met RAAP archeologisch adviesbureau, een grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd op het St. Plechelmusplein. In totaal werd er bijna 5000 m² onderzocht van het plein, waar ooit een begraafplaats lag. De archeologen hebben in totaal 2750 individuen opgegraven uit de 9e tot de 19e eeuw, een heel bijzondere vondst. Van alle skeletten zijn er 1005 bemonsterd voor DNA-isotopenonderzoek. Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van informatie over de leefwijze en gezondheid van de vroegere bewoners van Oldenzaal. De tentoonstelling ‘Cold Cases’ gaat in op de resultaten van dit onderzoek en waarom deze informatie belangrijk is voor wetenschap van nu én in de toekomst. ‘Cold Cases in de Nederlandse archeologie’ is een landelijk initiatief dat lokale opgravingen voor een breder publiek ontsluit. Verschillende organisaties, o.a. het Convent van gemeentelijk Archeologen, hebben hun steun verleend aan dit project.